Služby

Výměna balkonů za železobetonové lodžie

Lodžie a balkony u panelových domů jsou ve většině případů ve velmi špatném stavu. Styky jednotlivých panelů vykazují poškození, většinou způsobené pronikáním vlhkosti do konstrukce, nátěry povrchů jsou často degradované, konstrukce zábradlí vykazuje hloubkovou korozi. Tyto vady lze sanovat speciálními tmely a nátěry. Zábradlí obvykle vyžaduje výměnu.

Vhodnou náhradou za ocelové závěsné balkony jsou nové betonové lodžie lodžie. Jejich cena se příliš neliší od ceny nových ocelových balkonů, přičemž lze získat podstatně větší podlahovou plochu (3,4x1,5m), životnost na úrovni životnosti vlastní stavby a možnost zasklení.

Technické řešení spočívá v demontáži stávajících závěsných balkonů a jejich náhradě předsazenými lodžiemi z prefabrikovaných železobetonových prvků založených na betonových základových patkách v úrovni stávajících základů domu a kotvených pomocí ocelových kotev v místech styků obvodového pláště do příčných nosných panelů. Zábradlí se požívá převážně žel.betonové. Tato řešení poskytují výrazně delší životnost než opravy nebo výměny stávajících balkonů.

Lodžie je možné zhotovit i u bytů, kde dnes žádné balkony nejsou a výrazně tak zvýšit uživatelskýkomfort. Řešení spočívá ve vyřezání obvodového panelu a osazení balkonových dveří.