Služby

Zateplování domů

Správná volba zateplovacího systému musí vycházet z tepelně technických výpočtů pro konkrétní objekt. Výběr systému a komponent zateplení je třeba řešit tak, aby byl aplikován správný, v praxi technicky osvědčený, certifikovaný, ucelený systém od jednoho dodavatele zohledňující všechna kritéria, vč.kritérií ekonomických.

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek fasádního polystyrenu a minerální vlny s povrchovou úpravou tenkovrstvou omítkou je obal svislých konstrukcí, snižující únik tepla z budovy. Kromě okamžitých finančních úspor má řadu dalších ekonomických a technických výhod (např.možnost úspor 30-60% nákladů na vytápění, eliminace negativních vlivů teplotních změn v konstrukci, prodloužení životnosti fasády).
 

Přípravné práce

Před začátkem  zateplení domu provede odborná firma  zkoušky na výtažnost kotev a zkoušky na přídržnost lepidla k podkladu. V případě statických poruch obvodového pláště fasády zajistíme odbornou opravu těchto defektů na základě statického posouzení.Nedílnou součástí přípravných prací je ověření a odsouhlasení barevného řešení fasády (odstín, zrnitost,členění) dle vypracované vizualizace a fyzických vzorků omítkoviny.

 

Vlastní zateplení

Vlastní zateplovací práce se řídí technologickými předpisy výrobců a dodavatelů kompozitních zateplovacích systémů ETICS. (např.WEBER a PRINCE COLOR)